KOSTEN

Badminton Club GorredijkDe contributie is € 40,00 per kwartaal.

Gastspelers (andere clubs) €4,00 per avond

Betaling bij voorkeur per automatische incasso. Wil je zelf bepalen wanneer je het geld overmaakt?

Graag vooraf mondeling overleg met onze penning-meester, Evert Duipmans of email uw wensen naar info@badmintonclubgorredijk.nl.

Schriftelijke afzeggingen vóór het begin van een kwartaal bij het Secretariaat!

Het Rabobanknummer van de club is NL91 RABO 0322.916.364

Klik hier voor het inschrijfformulier.